Sirkka Rousu / People

SirkkaRousu kasvokuva

Lue Sirkan asiantuntijablogia http://lastensuojelija.blogspot.com/

Sirkka on sosionomi (sosiaalihuoltaja 1978), hallintotieteen maisteri (1989) ja tohtori (2008) Tampereen yliopistosta. Väitöstutkimus käsittelee organisaation tuloksellisuuden arviointia lastensuojelupalveluissa. Lisäksi Sirkalla on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys (2010).

Sirkan ominta alaa on lasten ja nuorten hyvinvointi. Hän tuntee sosiaali- ja terveysalan sekä kunta- ja järjestöalan kysymykset erityisen hyvin. Lisäkoulutusta hän on hankkinut mm. muutoksen ja ihmisten johtamisesta, aikuisoppimisesta, viestinnästä sekä kehittämis- ja laadunparannustyön menetelmistä.

Sirkka on johtanut useita kehittämishankkeita, työskennellyt sosiaalialan ja lasten ja nuorten palvelualan tehtävissä erilaisissa organisaatioissa; asiakastyössä, sen johtamisessa, kehittämis- ja tutkimustehtävissä sekä opetustehtävissä. Sirkka on toiminut lukuisissa asiantuntijatyöryhmissä kehittäen  lapsi- ja perhepolitiikkaa, lastensuojelua, turvallisuus- ja kriisipalveluja, perheväkivallan ehkäisyä, organisaatioiden palvelujen laatua, palveluprosesseja ja palvelu- järjestelmien toimintaa,  asiakastietojärjestelmiä ja tiedonhallintaa sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Sirkka toimii mm. lapsiasiavaltuutetun tueksi perustetun neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijajäseneneä. Sirkka on aktiivinen kehittäjä, kouluttaja ja keskustelija. Sirkka on myös Ahjo-lehden hyvinvointialan kolumnisti.

Consult SIRKKA ROUSU

Sirkka Rousu is a Doctor of Administrative Science (2008), Master of Administrative Science (1989) and Bachelor of Social Science (Social welfare worker, 1978) from Tampere University. Her doctor’s thesis is about the evaluation of productivity in child welfare services.

Sirkka is also expertise on management of change and people, education and communications, methods of development and quality improvement.

Sirkka has participated in several expert working parties developing child and family politics, child welfare, security and crisis services, helping the prevention of domestic violence, and assuring the quality of services and the functionality of service organizations.

Sirkka is an active lecturer, educator and columnist.

yhteys / contact:

sirkka@pystymetsa.fi

puh. +358 (0)50 3019132

Mainokset