Outi Rousu / People

Outi Rousu ja Markku Flink

Outi Rousu on työskennellyt ammattimaisesti elokuva-alalla vuodesta 1985. Hän perusti v. 2002 kaksi tuotantoyhtiötä Pystymetsän sekä Periferia Productions Oy:n. Molemmat yhtiöt ovat Suomen elokuvatuottajien keskusliiton jäseniä.

Outi on tuottanut kymmeniä elokuvia ja televisio-ohjelmia; pitkiä näytelmäelokuvia, kansainvälisiä yhteistuotantoja, dokumentteja, lyhytelokuvia ja tv-sarjoja. Outi myös valmistanut elokuvan opetusmateriaalia, laatinut koulutusohjelmia alan oppilaitoksille, opettanut eri oppilaitoksissa sekä luennoinut tilaisuuksissa. Omia ohjaustöitä ovat mm. dokumentit Tähdet (2008), Kuukausi kuninkaina – tiernapojat (2009) sekä Sydämestä asti (204).

Outilla on elokuvatuottajan tutkinto Taideteollisesta korkeakoulusta (Ad Astra ohjelma, 1996) ja kansainvälinen tuottajatutkinto EAVE (1997). Outi on sosionomi (elokuva- ja taidehistoria, Tampereen yliopisto, 1984) ja elokuva- ja videotaideohjaaja, erityisalueena lasten ja nuorten mediapajatoiminta (Satakunnan käsi- ja taideteollinen opisto, 1992).

Outin tuottamia elokuvia on esitetty kaikilla mantereilla, ja ne ovat saaneet kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja. Valtion elokuvan laatutukipalkinto on myönnetty kahdeksalle Outin tuottamalle elokuvalle, viimeksi v. 2014 Anna Korhosen ohjaamalle dokumentille HYVÄ VELI. Valtakunnallinen PIKKU KARHU palkinto myönnettiin Outille v. 2008 työstä kotimaisen lasten elokuvakulttuurin hyväksi.

Outi oli opetusministeriön asiantuntijana Valtion elokuvataidetoimikunnassa ja Taiteen keskustoimikunnan Media- ja monitaide jaostossa vuosina 1997-2002. Outi valmisti opetusministeriön ja Suomen elokuvasäätiön toimeksiannosta v. 2001 esiselvityksen ’Herra Huu ja moni muu’ lasten elokuvakulttuurin tilasta Suomessa. Outi toimi myös aloitteentekijänä ja sihteerinä opetusministeriön asettamassa ’Lastenelokuvan kehittämisohjelmaa’ valmistelevassa asiantuntijaryhmässä v. 2001.

Producer – director Outi Rousu has worked as a professional in film industry since 1985. She has worked for several established production companies in the capital area Helsinki until 2002 when she founded the two own production companies Periferia Productions and Pystymetsä. Both companies are members of the Central Organisation of Finnish Film Producers.

Outi has produced dozens of films and TV programmes, including feature films, documentaries, short films, children’s films, television series and international co-productions.

Outi is BA (film & art history, Tampere University, 1984). She has Finnish producer’s degree (Taik, 1994) and international producer’s degree EAVE (European Audio-Visual Entrepreneurs 1997). She has studied script writing, production, distribution and marketing at several MEDIA programme workshops since 1994, such as Sources2 in 2002 and 2008.

Outi was a member of the National Cinema Council and Media Art Council from 1997-2002.  Both of these Councils are expert bodies for the Ministry of Education and Culture. Outi is also an active initiator of the children’s film culture in Finland. She lectures and writes columns.

Eight of Outi’s films awarded the State film quality prize. Her films has been awarded international and domestic film prizes. WANTED, by Milla Moilanen and produced by Outi, received the European Film Academy nomination for the Best European short film in 1999. 

yhteys / contact:

outi@pystymetsa.fi

tel +358 (0)40 5412922

Mainokset