Asiantuntijapalvelut / Lasten & perheiden hyvinvointi

Pystymetsästä löytyvät lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia koskevat asiantuntijapalvelut. Yhteyshenkilö on kehittämiskonsultti, HT Sirkka Rousu, sirkka@pystymetsa.fi, puh. 050 3019132

Tutustu Sirkan referensseihin ja lue myös Sirkan asiantuntijablogia http://lastensuojelija.blogspot.com/

Allinpuiston lastentarha5 LaukkaSirkan asiakkaita (valikoidut):
– Lappeenranta Innovations Oy (hankkeen ’Rajan lapset’ tulosten vakiinnuttamisen arviointi)
– Mustijoen perusturva (Futuriikki-hanke: lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminenTietovarastohankkeen konsultointi, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun tukikoulutus)
– Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry (Tuexi-hankkeen tulosten vakiinnuttamisen arviointi)
– Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö (ARVO-hanke: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun koulutusprosessi)
– Kuntaliitto ry (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat –tutkimus)
– Pesäpuu ry (strategiaprosessin tuki eri vuosina)
– Sosiaali- ja terveysministeriö (Lastensuojelun kehittämisohjelma: seudullisten palvelujen nykytilan arviointi sekä kehittämisehdotukset)
– Keravan sosiaalitoimi (sosiaalityön työnohjaus)
– Nuorten ystävät ry (luentotilaisuuksia)

Sirkan omia julkaisuja (valikoidut):
– Kuntien läkisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila 2010 (tulossa). Kuntaliitto ry.
– Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnassa. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu ja osa 2. Seuranta ja arviointi. 2009.
– Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Janus 2/2008.
– Kunnanvaltuustot linjaavat lastensuojelua. Premissi 3/2008.
– Lasten ja nuorten hyvinvointi ja lastensuojelu. Artikkeli uusille kuntien luottamushenkilöille laaditussa opasjulkaisussa. Kuntaliitto. 2008.
– Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Hallintotieteen väitöskirja. Kauppa- ja hallintotieteet, johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto. 2007.
– Lastensuojelu muuttuvassa palvelu- ja kuntarakenteessa, kannanotot ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön  lastensuojelun kehittämisohjelmalle 2006.
– Lapsilähtöinen Länsi-Pohja – kumppanuusjohtamisen arviointiraportti. Anttila & Rousu & Viirkorpi 2006.
– Lasten hyvinvointi on yhteinen asia. Lapsipolitiikan ajankohtaiskyselyn raportti. Paavola & Rousu & Laiho 2006.
– Onko meillä mahdollisuutta kehittää toisin. Kokemuksia ja arviointia kehittämistyön poluilta. Anttila & Rousu & Kinnunen & Vuorijärvi. 2005.
– Seudulliset palvelut ja palveluketjut – lastensuojelun nykytilaa ja kehityskohteita paikantava raportti Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun kehittämisohjelmalle 2005.
– Lastensuojelun osto- ja myyntikoulu: palvelun hankkijoiden ja tuottajien yhteisen oppimisprosessin toteutus ja sen raportti. Holma & Rousu. 2005.
– Haravalla kootut: Moniasiantuntijuus. Strateginen kumppanuus, Seudullinen kumppanuus. Anttila & Rousu (toim.). 2004.
– Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen. Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu. Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi. Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta. Kirjasarja Rousu & Holma. 2004.
– Yhteenveto Sosiaali- ja terveysministeriön Hätäkeskus- ja viranomaisradioverkkohankkeiden sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalvelujen kehittämistyöstä 1996-2000. STM 2001:9.
– Kuntaliiton Lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset. Rousu (toim.) 2000.

Mainokset