Asiantuntijapalvelut / Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Martta-4

Pystymetsästä löytyvät lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia koskevat asiantuntijapalvelut. Palvelemme yksityisiä tahoja, järjestöjä, julkishallintoa, ministeriöitä tarjoamalla alan selvityksiä, tutkimusta, raportteja ja alan tiedon julkaistamista eri medioissa. Yhteyshenkilö on kehittämiskonsultti, hallintotieteiden tohtori Sirkka Rousu. Sirkalla on vuosien kokemus hallinnon ja ruohojuuritason työstä lastensuojelu- ja hyvinvointialalta.

Yhteys: sirkka(at)pystymetsa.fi, puh. 050 3019132

Tutustu Sirkan asiantuntijablogiin:  http://lastensuojelija.blogspot.com/

Sirkan asiakkaita (esimerkkejä):

 • Akaan kaupunki (Perusturvan lapsi- ja perhepalvelujen ja lastensuojelutyön kehittäminen)
 • Lappeenranta Innovations Oy (hankkeen ’Rajan lapset’ tulosten vakiinnuttamisen arviointi)
 • Mustijoen perusturva (Futuriikki-hanke: lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminen, Tietovarastohankkeen konsultointi, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun tukikoulutus)
 • Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry (Tuexi-hankkeen tulosten vakiinnuttamisen arviointi)
 • Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö (ARVO-hanke: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun koulutusprosessi)
 • Kuntaliitto ry (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat –tutkimus)
 • Pesäpuu ry (strategiaprosessin tuki eri vuosina)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (Lastensuojelun kehittämisohjelma: seudullisten palvelujen nykytilan arviointi sekä kehittämisehdotukset)
 • Keravan sosiaalitoimi (sosiaalityön työnohjaus)
 • Nuorten ystävät ry (luentotilaisuuksia)

Martta ja Fardusa 1

Sirkan omia julkaisuja (valikoidut):

 • Kumppanuudessa itää Pesäpuun siemen (2019 tulossa). Pesäpuu ry:n 20-vuotijuhlajulkaisu.
 • Soten palvelujärjestelmässä tarvitaan vallankumous (2019). Kainuun Sanomat, Näkökulma-puheenvuoro.
 • Ihmislähtöinen henkilökohtainen budjetointimalli sosiaali- ja terveydenhuoltoon (2019). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Ihmislähtöinen henkilökohtainen budjetointi-toimintamallin videon ja videoklippien käsikirjoitus (2019). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Ihmisen hyvinvointia edistävä ja joustava Skotlannin malli. (2018). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Henkilökohtainen budjetointi. Yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. (2018). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa (2018), AATOS-julkaisusarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Tahto tehdä toisin. Uusia toimintatapoja lastensuojeluun -kirjassa useita artikkeleita (2018) Tietosanoma Oy.
 • Henkilökohtainen budjetti – kohti yksilöllisempää tukea ja palvelua. (2018). Piirrosvideon käsikirjoitus.
 • Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogin päätoimittaja 2013 -edelleen. https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/.
 • Onnistunut työ tekee hyvää. Akaan kaupungin lasten ja perheiden palvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke – kehittämiskonsultointi 2014-2016. Loppuraportti Akaa.fi (2016).
 • Budjettimalli tuo valinnanvapautta 2015. Kauppalehti -artikkeli.
 • Valinnanvapautta henkilökohtaisella budjetoinnilla 2015. Helsingin sanomat -artikkeli.
 • KITti -pedagogiikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 2014. Artikkeli yhteisjulkaisussa Katriina Rantala-Nenonen (toim.) 2014. KITtiä kanssa! Uudistavaa yhteistoiminnallista oppimista. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Rousu & Åstedt 2014, Puitekilpailuttaminen aikaansaa tehottomuutta ja lisää kustannuksia lastensuojelupalveluissa. Kuntalehti 2/2014.
 • Hyvinvointialan kolumnisti 2010-2013. Metalliliiton Ahjo-lehti.
 • Lastensuojelun vaikuttavuuden seurantamalli kertoo mikä auttaa ja mikä ei, Sosiaalitieto-lehti 10/2012.
 • Kuntien lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila 2010. Kuntakyselyn tutkimusraportin käsikirjoitus 2011. Kuntaliitto.
 • Rousu & Mäki-Hokkonen 2011. Rajan lapset -hanke osana EKSOTE:n lasten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen ulkoinen arviointiraportti 2011.Eksote.
 • Lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminen Mäntsälä-Pornaisten Mustijoen perusturvalle 2011. Futuriikki-hanke.
 • Onko kunta vain ostaja lastensuojelupalvelujen markkinoilla, Sosiaalitieto-lehti 8/2010.
 • Kehittämisen kehittymisestä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 2010. Teoksessa Pihlajamäki, Kinnunen, Laiho: Tahdolla tuloksia sosiaalialalla. STKL.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnassa. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu ja osa 2. Seuranta ja arviointi. 2009.
 • Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Janus 2/2008.
 • Kunnanvaltuustot linjaavat lastensuojelua. Premissi 3/2008.
 • Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Hallintotieteen väitöskirja. Kauppa- ja hallintotieteet, johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto. 2007.
 • Lastensuojelu muuttuvassa palvelu- ja kuntarakenteessa, kannanotot ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun kehittämisohjelmalle 2006.
 • Lapsilähtöinen Länsi-Pohja – kumppanuusjohtamisen arviointiraportti. Anttila & Rousu & Viirkorpi 2006. Kuntaliitto.
 • Lasten hyvinvointi on yhteinen asia. Lapsipolitiikan ajankohtaiskyselyn raportti. Paavola & Rousu & Laiho 2006. Kuntaliitto.
 • Onko meillä mahdollisuutta kehittää toisin. Kokemuksia ja arviointia kehittämistyön poluilta. Anttila & Rousu & Kinnunen & Vuorijärvi. 2005. Kuntaliitto & Lastensuojelun keskusliitto.
 • Seudulliset palvelut ja palveluketjut – lastensuojelun nykytilaa ja kehityskohteita paikantava raportti Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun kehittämisohjelmalle 2005.
 • Lastensuojelun osto- ja myyntikoulu: palvelun hankkijoiden ja tuottajien yhteisen oppimisprosessin toteutus ja sen raportti. Holma & Rousu. 2005. Kuntaliitto.
 • Haravalla kootut: Moniasiantuntijuus. Strateginen kumppanuus, Seudullinen kumppanuus. Anttila & Rousu (toim.). 2004. Kuntaliitto & Lastensuojelun keskusliitto.
 • Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen. Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu. Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi. Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta. Kirjasarja Rousu & Holma. 2004. Kuntaliitto.
 • Yhteenveto Sosiaali- ja terveysministeriön Hätäkeskus- ja viranomaisradioverkkohankkeiden sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalvelujen kehittämistyöstä 1996-2000. STM 2001:9.
 • Kuntaliiton Lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset. Rousu (toim.) 2000.