Asiantuntijapalvelut / Lapset, nuoret ja perheet (sorry, only in Finnish)

männyn runko

Pystymetsästä löytyvät lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia sekä sote-alan uudistamista koskevat asiantuntijapalvelut. Erityisalaa on lastensuojelun aiheet ruohojuuritasolta hallinnon kysymyksiin. Palvelemme yksityisiä tahoja, järjestöjä, kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

 • tuemme alan hankkeita ja verkostoja asiantuntijana
 • teemme alan selvityksiä ja tutkimuksia
 • tuotamme toiminnan arviointiraportteja
 • teemme asiantuntijalausuntoja
 • koulutamme eri kohderyhmiä
 • suunnittelemme alan tiedon julkaisemista eri medioissa
 • luomme myös itse alan kehittämishankkeita ja kokoamme niille yhteistyöverkostoja

Yhteyshenkilö on kehittämiskonsultti, erityisasiantuntija ja hallintotieteiden tohtori Sirkka Rousu. Sirkalla on vuosien kokemus hallinnon ja ruohojuuritason työstä lastensuojelu- ja hyvinvointialalta.

Yhteys: sirkka(at)pystymetsa.fi, puh. 050 3019132

Tutustu Sirkan asiantuntijablogiin:  http://lastensuojelija.blogspot.com/

Sirkan asiakkaita (esimerkkejä):

 • Akaan kaupunki (Perusturvan lapsi- ja perhepalvelujen ja lastensuojelutyön kehittäminen)
 • Lappeenranta Innovations Oy (hankkeen ’Rajan lapset’ tulosten vakiinnuttamisen arviointi)
 • Mustijoen perusturva (Futuriikki-hanke: lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminen, Tietovarastohankkeen konsultointi, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun tukikoulutus)
 • Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry (Tuexi-hankkeen tulosten vakiinnuttamisen arviointi)
 • Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö (ARVO-hanke: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun koulutusprosessi)
 • Kuntaliitto ry (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat –tutkimus)
 • Pesäpuu ry (Strategiaprosessin tuki eri vuosina)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (Lastensuojelun kehittämisohjelma: seudullisten palvelujen nykytilan arviointi sekä kehittämisehdotukset)
 • Keravan sosiaalitoimi (sosiaalityön työnohjaus)
 • Nuorten ystävät ry (luentotilaisuuksia)

Martta ja Fardusa 1

Sirkan julkaisuja (valikoidut):

 • Lähijohtaminen sosiaalialalla (2021) – laaja oppikirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Yhdessä ymmärtäen – Onnistumiseen liittyvistä tekijöistä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa asiakkaan, työntekijän sekä johdon ja päättäjän näkökulmasta (2020) Tutkimusraportti. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Kumppanuudessa itää Pesäpuun siemen (2019). Pesäpuu ry:n 20-vuotijuhlajulkaisu.
 • Soten palvelujärjestelmässä tarvitaan vallankumous (2019). Kainuun Sanomat, Näkökulma-puheenvuoro.
 • Ihmislähtöinen henkilökohtainen budjetointimalli sosiaali- ja terveydenhuoltoon (2019). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Ihmislähtöinen henkilökohtainen budjetointi-toimintamallin videon ja videoklippien käsikirjoitus (2019). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Ihmisen hyvinvointia edistävä ja joustava Skotlannin malli. (2018). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Henkilökohtainen budjetointi. Yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. (2018). Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi TKI-hanke. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa (2018), AATOS-julkaisusarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Tahto tehdä toisin. Uusia toimintatapoja lastensuojeluun -kirjassa useita artikkeleita (2018) Tietosanoma Oy.
 • Henkilökohtainen budjetti – kohti yksilöllisempää tukea ja palvelua. (2018). Piirrosvideon käsikirjoitus.
 • Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogin päätoimittaja 2013 – 2020. https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/.
 • Onnistunut työ tekee hyvää. Akaan kaupungin lasten ja perheiden palvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke – kehittämiskonsultointi 2014-2016. Loppuraportti Akaa.fi (2016).
 • Budjettimalli tuo valinnanvapautta (2015). Kauppalehti -artikkeli.
 • Valinnanvapautta henkilökohtaisella budjetoinnilla (2015). Helsingin sanomat -artikkeli.
 • KITti -pedagogiikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 2014. Artikkeli yhteisjulkaisussa Katriina Rantala-Nenonen (toim.) (2014). KITtiä kanssa! Uudistavaa yhteistoiminnallista oppimista. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Rousu & Åstedt (2014). Puitekilpailuttaminen aikaansaa tehottomuutta ja lisää kustannuksia lastensuojelupalveluissa. Kuntalehti 2/2014.
 • Hyvinvointialan kolumnisti 2010-2013. Metalliliiton Ahjo-lehti.
 • Lastensuojelun vaikuttavuuden seurantamalli kertoo mikä auttaa ja mikä ei (2012). Sosiaalitieto-lehti 10/2012.
 • Kuntien lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila 2010. Kuntakyselyn tutkimusraportin käsikirjoitus (2011) Kuntaliitto.
 • Rousu & Mäki-Hokkonen (2011). Rajan lapset -hanke osana EKSOTE:n lasten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen ulkoinen arviointiraportti. Eksote.
 • Lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminen Mäntsälä-Pornaisten Mustijoen perusturvalle (2011). Futuriikki-hanke.
 • Onko kunta vain ostaja lastensuojelupalvelujen markkinoilla. (2010) Sosiaalitieto-lehti 8/2010.
 • Kehittämisen kehittymisestä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa (2010). Teoksessa Pihlajamäki, Kinnunen, Laiho: Tahdolla tuloksia sosiaalialalla. STKL.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnassa. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu ja osa 2. Seuranta ja arviointi. (2009).
 • Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa (2008). Janus 2/2008.
 • Kunnanvaltuustot linjaavat lastensuojelua. (2008). Premissi 3/2008.
 • Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. (2007). Hallintotieteen väitöskirja. Kauppa- ja hallintotieteet, johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto.
 • Lastensuojelu muuttuvassa palvelu- ja kuntarakenteessa, kannanotot ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun kehittämisohjelmalle (2006).
 • Lapsilähtöinen Länsi-Pohja – kumppanuusjohtamisen arviointiraportti. Anttila & Rousu & Viirkorpi (2006). Kuntaliitto & Lastensuojelun keskusliitto.
 • Lasten hyvinvointi on yhteinen asia. Lapsipolitiikan ajankohtaiskyselyn raportti. Paavola & Rousu & Laiho (2006). Kuntaliitto.
 • Onko meillä mahdollisuutta kehittää toisin. Kokemuksia ja arviointia kehittämistyön poluilta. Anttila & Rousu & Kinnunen & Vuorijärvi. (2005). Kuntaliitto & Lastensuojelun keskusliitto.
 • Seudulliset palvelut ja palveluketjut – lastensuojelun nykytilaa ja kehityskohteita paikantava raportti Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun kehittämisohjelmalle (2005).
 • Lastensuojelun osto- ja myyntikoulu: palvelun hankkijoiden ja tuottajien yhteisen oppimisprosessin toteutus ja sen raportti. Holma & Rousu. (2005). Kuntaliitto.
 • Haravalla kootut: Moniasiantuntijuus. Strateginen kumppanuus, Seudullinen kumppanuus. Anttila & Rousu (toim.). (2004). Kuntaliitto & Lastensuojelun keskusliitto.
 • Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen. Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu. Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi. Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta. Kirjasarja Rousu & Holma. (2004). Kuntaliitto.
 • Yhteenveto Sosiaali- ja terveysministeriön Hätäkeskus- ja viranomaisradioverkkohankkeiden sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalvelujen kehittämistyöstä 1996-2000. STM 2001:9.
 • Kuntaliiton Lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset. Rousu (toim.) 2000.
%d bloggaajaa tykkää tästä: